Odkazy a kontakty na firmy a organizace zabývajícími se hornictvím popřípadě činností prováděné hornickým způsobem.

 

Státní báňská správa.

 

Český báňský úřad:

www.cbusbs.cz   mail: info@tiscali.cz

 

Kozí 4 Praha 1 – Staré město 110 01

Tel: 221 775 (363)  ústředna

 

Obvodní báňské úřady:

Brno

http://www.cbusbs.cz/obu-brno.aspx    mail: obu.brno@tiscali.cz

tel: 545 321 274

OBÚ Brno Cejl 13  Brno 601 42

 

Kladno

http://www.cbusbs.cz/obu-kladno.aspx   mail: obu.kladno@tiscali.cz

 

OBÚ Kladno Kozí 4 P.O. BOX 31  Praha 1    110 01

Tel: 221 775 372

Liberec

http://www.cbusbs.cz/obu-liberec.aspx   mail: obu.liberec@tiscali.cz

 

OBÚ Liberec Třída 1. máje 858/26 P.O. BOX 16 Liberec              460 01

Tel: 485 340 928

Most

http://www.cbusbs.cz/obu-most.aspx   mail: obu.most@tiscali.cz

 

OBÚ Most U města Chersonu 1429  Most 434 61

Tel: 476 442 417

Ostrava

http://www.obu-ostrava.cz/   mail: podatelna@obu-ostrava.cz

 

OBÚ Ostrava Veleslavínova 18 P.O. BOX 103  Ostrava 1           728 03

Tel: 596 100 200

Příbram

http://www.cbusbs.cz/obu-pribram.aspx    mail: obu.pribram@tiscali.cz

 

OBÚ Příbram Náměstí T.G.Masaryka 145 P.O. BOX 14  Příbram I  261 80

Tel: 318 624 637

Plzeň

http://www.cbusbs.cz/obu-plzen.aspx    mail: obu.plzen@tiscali.cz

 

OBÚ Plzeň Hřímalého 11  Plzeň 301 00

Tel: 318 624 637

Sokolov

http://www.cbusbs.cz/obu-sokolov.aspx  mail: obu.sokolov@tiscali.cz

 

OBÚ Sokolov B. Němcové 1932 P.O. BOX 73  Sokolov 356 01

Tel: 352 622 977

Trutnov

http://www.cbusbs.cz/obu-trutnov.aspx   mail: obu.trutnov@tiscali.cz

 

OBÚ Trutnov Horská 5 P.O. BOX 67  Trutnov 541 01                

Tel: 499 815 700


 

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR.

www.mpo.cz   tel: 224 851 111

 

Mpo Na Františku 32 Praha 1 – Staré Město 110 15

 

Ministerstvo životního prostředí ČR.

www.env.cz   tel: 267 121 111

 

Mžp Obor geologie Vršovická 65 Praha 10   100 10

 

Česká geologická služba

www.geology.cz   mail: secretar@cgu.cz  tel: 257 089 500

 

Klárov 131/3 Praha 1   11821

 

Česká geologická služba GEOFOND

www.geofond.cz  mail: geofond@geofond.cz  tel: 233 371 190

 

Kostelní 26 Praha 7   170 06

 

Správa úložišť radioaktivních odpadů

www.surao.cz  mail: info@rawra.cz  tel: 221 421 511

 

Dlážděna 6 Praha 1   110 00

 

                Báňská záchranná služba

Hlavní báňská stanice OSTRAVA

www.hbzs-ov.cz  mail: sekretar@hbzs-ov.cz  tel: 596 258 111

 

Lihovarská 10  Ostrava-Radvanice 716 03

 

Hlavní báňská stanice MOST

www.hbzs.cz  mail: j.trykar@mus.cz  tel: 476 707 489

 

Vančurova 2332 Most 434 00

 

Hlavní báňská stanice HODONÍN

Tel: (pohotovost) 518 358 384  mob (ř): 606 606 057

 

Moravská 219 Mikulčice 696 19

 

                Báňské školství

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

www.vsb.cz  tel: 597 321 111

 

Ul. 17. Listopadu 15 Ostrava-Poruba 708 33

 

Hornicko geologická fakulta

www.hgf.vsb.cz  tel: 597 325 576

 

Střední průmyslová škola Duchcov

www.spsduchcov.cz  tel: 417 835 336

 

Kubicových 2 Duchcov 419 41

 

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola v Příbrami

www.spspb.cz  mail: sekret@spspb.cz  tel: 318 625 209

 

Hrabalová 271 Příbram II 261 80


Střední průmyslová škola kamenická a sochařská

www.spsks.cz  mail: info@spsks.cz  tel: 493 623 226

 

Husova 627 Hořice 508 01

 

                Výzkumné ústavy

Geofyzikální ústav (Akademie věd ČR)

www.ig.cas.cz  mail: gfu@ig.cas.cz  tel: 267 103 111

 

Boční II/1401 Praha4-Spořilov  141 31

 

Vupekeconomy (spol s.r.o) výzkumná, inženýrská a poradenská organizace

www.vupek.cz  mail: vupek@vupek.cz  tel: 222 312 797

 

Kolářova 1681/5 Praha 4-Modřany 143 00

 

Ústav Geoniky (Akademie věd ČR)

www.ugn.cas.cz  mail: geonics@ugn.cas.cz  tel: 596 979 111

 

Studentská 1768 Ostrav-Poruba 708 00

Pobočka Brno: Drobného 28 Brno 613 00  mail: geonika@geonika.cz  tel: 545 422 711

 

VVUÚ (a.s)

www.vvuu.cz mail: vvuu@vvuu.cz  tel: 596 252 111

 

Pikartská 1337/7 Ostrava-Radvanice 716 07

 

Výzkumný ústav pro hnědé uhlí (a.s)

www.vuhu.cz  mail: vtei@vuhu.cz  tel: 476 705 507

 

Budovatelů 2830 Most 434 37

 

                Projektování

Báňské projekty Ostrava (a.s)

www.bapro.cz  mail: poloch@bapro.cz  tel: 595 620 011

 

Vítkovická 11 Ostrava 1  702 00

 

Báňské projekty Teplice (a.s)

www.bpt.cz  mail: info@bpt.cz  tel: 417 559 111

 

Kollárová 11 Teplice 415 36

 

GSP (s.r.o)

www.gspova.cz  mail: gsp@gspova.cz  tel: 596 924 448

 

Klimkovická 142 Ostrava-Poruba 708 00

 

HaE Projekt (s.r.o)

tel: 596 622 946

 

Vítkovická 22 Ostrava 1   702 00

 

Metroprojekt Praha (a.s)

www.metroprojekt.cz  mail: metroprojekt@metroprojekt.cz  tel: 296 325 152

 

Nám. I.P. Pavlova 2/1786 Praha 2   120 00


Těžba nerostných surovin na území ČR

Zaměstnanecký svaz důlního a naftového průmyslu společenstvo těžařů české republiky

mail: zsdnp@login.cz  tel: 224 230 588

 

Rumunská 12 Praha 2   120 00

 

Členové (k 01.03.2005)                       Agentura Petrosilva Praha

                                                               Agricola s.r.o

                                                               České lupkové závody a.s

                                                               DIAMO s.p

                                                               ENERGIE stavební a báňská a.s

                                                               Ferram a.s

                                                               Gemec UNION a.s

                                                               MND Hodonín a.s

                                                               MUS a.s

                                                               PKÚ s.p

                                                               R PRINCIP Most s.r.o

                                                               Rekultivační výstavba a.s

                                                              SD a.s Chomutov

                                                               Sokolovská uhelná a.s

                                                               Terén Design s.r.o

                                                               VÚHU a.s Most

                                                               VVUÚ a.s

 

Český tunelářský komitét ITA/AITES

www.ita-aites.cz  mail: ita-aites@metrostav.cz  tel: 266 793 479

 

Dělnická 12 Praha 7   170 04

 

Těžební unie

www.tezebni-unie.cz  mail: unie@tezebni-unie.cz  tel: 545 193 411

 

Slavičíkova 827/1a Brno 638 00

 

členové těžební unie viz. hornická ročenka 2004.

 

Těžařská komora

mail: petrosilva@ms.cz  tel: 224 230 588

 

Rumunská 12/1720

 

V průběhu roku 2004 sdružovala:     Asociace České zlato

                                                               Asociace kamenoprůmyslu ČR

                                                               Českou asociaci ložiskových geologů

                                                               Silikátový svaz

                                                               Svaz výrobců cementu

                                                               Svaz výrobců vápna

                                                               Těžební unii

                                                               Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu

                                                               (který své členství v listopadu 2004 zrušil)

 

Silikátový svaz

www.silis.cz  mail: silis@silis.cz  tel: 224 932 884

 

Nádražní 76 Praha 5   150 00

 

V této činnosti podnikají:   Kaolín a.s

                                               Kemat s.r.o

                                               Keramost a.s

                                               Lasselsberger a.s

                                               P-D Refractories CZ a.s

                                               Sedlecký Kaolín a.s

                                               Sklopísek Střeleč a.s

 

Odborový svaz pracovníku hornictví, geologie a naftového průmyslu

www.osphgn.cmkos.cz  mail: ospghn@cmkos.cz  tel: 234 463 011

 

Nám W. Churchila 2 Praha 3   113 59

 

členové těžební unie viz. hornická ročenka 2004

 

Odborový svaz stavba České republiky

www.stavba.cmkos.cz  mail: stavba@cmkos.cz  tel: 234 462 192

 

Nám W. Churchila 2 Praha 3   113 59

 

Další svazy:          Cihlářský svaz Čech a Moravy                        Svaz výrobců cementu ČR

                               tel: 387 250 609 České Budějovice                   tel: 257 811 797 Praha 5  www.sceva.cz

 

                               Český plynárenský svaz                                   Svaz výrobců vápna ČR

                               tel: 222 518 811 Praha 2                                      tel: 257 911 108 Praha 5  www.svvapno.cz

 

                               Svaz kameníků a kamenosochařů                    Společnost důlních měřičů a geologů

                               tel: 224 930 986 Praha 1                                      tel: 596 993 149 Ostrava  www.sdmg.cz

 

 

Černé uhlí

Českomoravské doly a.s

tel: 596 422 552

 

čp. 1077 Stonava  735 34

 

                               Důl ČSM

                               tel: 596 422 552                     čp. 1077 Stonava  735 34

 

OKD a.s

www.okd.cz  mail: hana.trnkova@okd.cz  tel: 596 261 111

 

Prokešovo náměstí 6/2020 Ostrava-Moravská Ostrava  728 30

 

                               Důl DARKOV

                               tel: 596 461 111  Důl Darkov Karviná Doly čp. 2179 Karviná 735 06

 

                               Důl ČSA

                               tel: 596 351 111  Důl ČSA čp.1 Karviná Doly  735 02

 

                               Důl LAZY

                               tel: 596 584 111  Důl Lazy Orlová.-Lazy čp.605  735 12

 

                               Důl PASKOV

                               tel: 558 491 111  Důl Paskov Staříč čp.528   739 43

 

Hnědé uhlí a Lignit

Mostecká uhelná společnost a.s

www.mus.cz  mail: mail@mus.cz  tel: 476 201 111

 

MUS V. Řezáče 315  Most  434 67

 

Důl Kohinor a.s

mail: j.simova@kohinor.mus.cz  tel: 476 209 511

 

Důl Kohinor čp. 100 Mariánské Račice 435 32

 

Severočeské doly

www.sdas.cz  mail: sdas@mail.sdas.cz  tel: 474 602 111

 

SD B. Němcové 5359 Chomutov 430 01

 

                               Doly Nástup Tušimice

                               tel: 474 602 111  SD Doly Nástup Tušimice Kadaň 432 01

 

                               Doly Bílina

                               tel: 417 804 111  SD Doly Bílina 5.května 213 Bílina 418 29

 

Sokolovská uhelná a.s

www.suas.cz  mail: info@suas.cz  tel: 352 462 101

 

SU Staré náměstí 69 Sokolov 356 01

 

                               Divize Jiří

                               tel: 352 463 001  Vitřínov

 

                               Divize Družba

                               tel: 352 463 501 Nové Sedlo

 

Lignit Hodonín

mail: vedeni@lignit.cz  tel: 518 357 200

 

Důl Mír Mikulčice 696 18

 

Rudy

DIAMO s.p Stráž pod Ralskem

www.diamo.cz  mail: majerova@diamo.cz  tel: 487 851 338

 

Máchová 201 Stráž pod Ralskem 471 27

 

                               Odštěpné závody:

                               Těžba a úprava uranu                        mail: richtarik@diamo.cz  tel: 487 842 196

                               GEAM                                                  mail: sedlacek@diamo.cz  tel: 566 593 111

                               Správa uranových ložisek                 mail: jozefy@diamo.cz        tel: 318 644 111

                               ODRA                                                   mail: budikova@diamo.cz tel: 596 703 111

                               Sanační práce                                      mail: sap@diamo.cz            tel: 597 496 303

 

 

Nerudy

 

                              

Agroplast a.s

www.agroplast.cz  mail: holding@agroplast.cz  tel: 485 252 511

 

Husova 725/40 Liberec 1    460 01

 

ATS – Silnice

mail: lom.liba@quick.cz  tel: 354 595 420

 

K Lomu 426 Štěnovice 332 09

 

Brněnské písky a.s

www.brnenskepisky.cz  mail: durisova@brnenskepisky.cz  tel: 547 233 336

 

Pískovna Bratčice Němčičky u Židlochovic 664 66

 

Cement Hranice a.s

www.cement.cz  mail: cement@cement.cz  tel: 581 829 111

 

Bělotínská cesta 288 Hranice1 – Město 75339

 

COLAS a.s

www.colas.cz  mail: vokac@colas.cz  tel: 567 574 850

 

Kosovská 10 Jihlava 586 37

 

Česká žula s.r.o

www.cezula.cz  mail: cezula@cezula.cz  tel: 383 317 711

 

Volyňská 39 Strakonice 386 01

 

Českomoravské štěrkovny a.s

www.cmsterk.cz  mail: cmsterk@cmsterk.cz  tel: 544 122 111

 

Mokrá 359 Mokrá 664 04

 

Českomoravský cement a.s

www.cmcem.cz  mail: info@cmcem.cz  tel: 311 643 111

 

nástupnická společnost Beroun 660    266 01

 

České lupkové závody a.s

www.cluz.cz  mail: cluz@cluz.cz  tel: 313 332 111

 

Nové Strašecí č.p 1171   271 11

 

DMP a.s

www.dmp-pce.cz  mail: sekretariat@dmp-pce.cz  tel: 466 400 168

 

Semtín 100 Pardubice 533 53

 

GRANÁT Družstvo umělecké výroby

www.granat-cz.com  mail: centrum@granat-cz.com  tel: 481 357 212

 

Výšinka 1409 Trutnov 511 14

 

Granit Lipnice s.r.o

www.granit-lipnice.cz  mail: sekretariat@granit-lipnice.cz  tel: 569 487 390

 

Dolní město 293   582 33

 

GRANITA s.r.o

www.granita.cz  mail: granita@seznam.cz  tel: 469 350 720

 

Vilibalda Svobody 695 Skuteč 539 73

 

GZ-Sand s.r.o

www.readymix.cz  mail: info@cemex.cz  tel: 577 120 111

 

Masarykovo náměstí 207 Napajedla 763 61

¨

Jihočeské lesy České Budějovice a.s

www.jcl.cz  mail: jclnh@jcl.cz  tel: 386 362 120

 

Zahradní čtvrt 385 Nové Hrady 373 33

 

Hájek s.r.o

www.lomhajek.cz  mail: lomhajek@lomhajek.cz  tel: 553 760 440

 

Masarykova 18 Opava 746 01

 

HANSON ČR a.s

http://www.hanson.biz/cz/index.asp  tel: 381 502 011

 

Třída čs. armády 824 Veselí nad Lužnicí 391 81

 

Holcim (česko) a.s

www.holcim.cz  mail: group-cze@holcim.cz  tel: 469 810 111

 

Kámen a písek s.r.o

www.kamen-ck.cz  kap@kamen-ck.cz  tel: 380 712 713

 

Linecká 277 Český Krumlov 381 01

 

Kotouč Štramberk

www.kotouc.cz  mail: kotouc@kotouc.cz  tel: 556 873 111

 

Štramberk 500 Ženklava 742 67

 

Kamenolomy ČR

www.kamenolomycr.cz  mail: kcr.office@bauholding.cz  tel: 596 964 468

 

Polanecká 849 Ostrava-Svinov  721 08

 

Kamenolomy ČR  Herous

www.kamenolomycr.cz  mail: Josef.janku@bauholding.cz  tel: 516 432 718

 

Lhota Rapotina 142 Skalice nad Svitavou 679 01

 

Kámen Zbraslav s.r.o

http://kamen.zbraslav.cz/  mail: kamen_zbraslav@telekom.cz  tel: 257 921 661

 

Žitavského 1178 Praha 5-Zbraslav 156 21

 

Kemat s.r.o

www.kemat.cz  mail: info@kemat.cz  tel: 354 505 111

 

Tovární 270 Skalná 351 34

 

Krkonošské vápenky Kunčice

www.kvk.cz  mail: kvk@kvk.cz  tel: 499 455 111

 

Kunčice nad Labem č.p 150 543 61

 

LB s.r.o

www.lbsro.cz  mail: lbsro@quick.cz  tel: 602 284 876

 

 Mezirolí 110 Nová Role 362 25

 

Lasselsberger

www.lasselsberger.com  mail: pavel.fiala@cz.lasselsberger.com  tel: 378 071 111

 

Tovární 77 Horní Bříza 330 12

 

Ligranit a.s

www.ligranit.cz  mail: odbyt@ligranit.cz  tel: 482 465 611

 

Kunratická 1100 Liberec 6   460 05

 

Lom Klecany

mail: lomklecany@atlas.cz  tel: 284 891 248

 

Toužimská 100 Praha 9 Letňany 190 00

 

Lom Matula Hlinsko

mail: hlinsko@atlas.cz  tel: 469 311 752

 

K lomům 780 Hlinsko v Čechách 539 01

 

Lom Skalka

mail: lom.skalka@tiscali.cz  tel: 544 212 715

 

Lom Skalka Ochoz u Brna 664 02

 

Lomy s.r.o

www.lomy.cz  mail: lomy@volny.cz  tel: 547 135 255

 

Vídeňská 127 Brno 619 00

 

Lomy Mořina

www.lomy-morina.cz  mail: info@lomy-morina.cz  tel: 311 702 111

 

Mořina 267 17

 

M-Silnice a.s

www.msilnice.cz  tel: 495 714 111

 

Husova 1697 Pardubice 530 03

 

Menfis s.r.o

mail: menfis@tiscali.cz  tel: 603 257 853

 

Kodytkova 834 Kostelec nad Orlicí 517 41

 

Pískovny Hrádek a.s

www.piskovny-hradek.cz  mail: piskovny.hradek@iol.cz  tel: 485 140 182

 

Václavice č.p 2 Hrádek nad Nisou 463 34

 

Provodínské písky a.s

www.pisky.cz  mail: office@pisky.cz  tel: 487 809 911

 

č.p 165 Provodín 471 67

 

Průmysl kamene a.s

www.prumysl-kamene.cz  mail: info@prumysl-kamene.cz  tel: 318 404 111

 

Čs. armády čp. 1 Příbram IV 261 01

 

Rako-Lupky s.r.o

mail: rako-lupky@iol.cz  tel: 313 531 026

 

Lubná u Rakovníka 270 36

 

Reno Šumava

www.sweb.cz/renosumava  mail: lom.reno@tiscali.cz  tel: 388 310 465

 

Lom pod Libínem Prachatice 383 01

 

Sates Čechy

mail: sates.cechy@satesmorava.cz  tel: 567 223 512

 

Svatoanenská 87 P.O. BOX 27 Telč 588 56

 

Sklopísek Střeleč a.s

www.sklopisek.cz  mail: sklopisek@sklopisek.cz  tel: 493 505 111

 

Hrdoňovice 80, Újezd pod troskami, Mladějov v Čechách 507 45

 

Sedlecký kaolín a.s

www.sedlecky-kaolin.cz  mail: zitko@sedlecky-kaolin.cz  tel: 653 366 120

 

Božíčany č.p 167    362 26

 

Sedlecké doly s.r.o

www.sedlecky-kaolin.cz  mail: bican@sedlecky-kaolin.cz  tel: 353 851 007

 

Sedlecké doly Božičany 362 26

 

SP Bohemia k.s

mail: spbohemia@spbohemia.cz  tel: 311 644 081

 

V Lukách 132 Králův Dvůr 267 01

 

Severočeské pískovny a štěrkovny

mail: piskovna.roztyly@spbohemia.cz   tel: 474 392 093

 

Roztyly 3 6atec  438 01

 

Plzeňské štěrkopísky s.r.o

mail: piskovna.prisov@spbohemia.cz  tel: 377 958 170

 

Křimice 41 Plzeň 322 00

 

Budějovické štěrkopísky s.r.o

mail: piskovna.vrabce@spbohemia.cz  tel: 387 250 088

 

Vrábče 33 České Budějovice  370 01

 

SABIA s.r.o

mail: jiri.kubesa@spbohemia.cz  tel: 416 781 236

 

Masarykova 190 Bohušovice nad Ohří 411 56

 

Tarmac CZ a.s

www.tarmac.cz  mail: secretary@tarmac.cz  tel: 485 251 911

 

Rumjancevova 3 Liberec 1   460 89

 

TEKAZ s.r.o

www.tekaz-cheb.cz  mail: tekaz@tekaz-cheb.cz   tel: 354 566 111

 

Podhradská 676/7 Cheb  350 02

 

Tondach Česká republika s.r.o

www.tondach.cz  mail: tondach@tondach.cz  tel: 581 673 111

 

Bělotínská cesta 722 Hranice 753 18

 

Velkolom Čertovy schody a.s

tel: 311 657 901

 

Tmáň č.p 200 Tmáň 267 21

 

Wienerberger Cihlářský průmysl a.s

www.wienerberger.cz  mail: info@wienerberger.cz  tel: 387 766 111

 

Plachého 388/28 České Budějovice 370 46

 

ZEPIKO s.r.o

www.zepiko.cz  mail: info@zepiko.cz  tel: 541 242 598

 

Slovanské náměstí 9 Brno  612 00

 

ZETKA Strážník a.s

http://www.betonserver.cz/kamenivo.asp?sekce=6  mail: zetka.jiran@tiscali.cz  tel: 481 595 255

 

Studenec č.p 332 Studenec 512 33

 

 

Ropa a zemní plyn

 

Moravské naftové doly a.s

www.mnd.cz  mail: info@mnd.cz  tel: 518 315 111

 

Úprkova 807/6 Hodonín 695 01

 

OKD, DPB a.s

www.dpb.cz  mail: dpb@dpn.cz  tel: 558 671 281

 

Rudé armády 637 Paskov  739 21

 

UNIGEO a.s

www.unigeo.cz  mail: mukarovsky.jiri@unigeo.cz  tel: 596 706 111

 

Místecká 329/258 Ostrava-Hrabová  720 00