Jen jestli můžu poradit k terénnímu cvičení, odevzdejte projekty na ty tři zadané termíny, já jsem jeden nestihl a chtěl jsem ho odevzdat 3 dny po posledním termínu a smůla opakuji to za rok. Jsou na to fakt šílení do teď jsem to nepochopil, tu máte nějaké fotky jak by měli vypadat některé projekty.

   Tady máte programy k normálnímu zápočtu, jak jsme to dělali my.

   Tady něco poslal borec Geodézie III Turowski  Praxe.

   Tady někdo poslal základy vyrovnávacího počtu od Mučkové.

   Tady poslal někdo nějaké materiály, je v tom ortogonální metoda, polární metoda, vrstevnice, měření brtem a jsou tam i nějake soubory končící .bak .dwg

Sylaby přednášek:

Měření délek

Měření úhlů, směrů a rektifikace

Měření výšek

Základní souřadnicové úlohy

 

Tady poslal jeden borec 2 parádně vypracované seminárky do dějin zeměměřičství, pro obor inženýrská geodézie.

Tady jsou ot. ke ZK. k Mazalové, pokud jí dostanete tak buďte úplně v klidu je moc hodná nám to dala všem, otázkám 3,4 se vyhýbá ale pokud vás bude na termín 10, dá i ty dvě vždy dává dvě otázky.

Otázky ke zkoušce z geodézie.

 1. První a druhá geodetická úloha – výpočet, definice směrníku, zařazení směrníků do kvadrantů
 2. Určování polohy bodů protínáním – protínání vpřed z úhlů a délek, výpočet rajonu.
 3. Protínání zpět, obecná věta sinová.
 4. Hansenová úloha.
 5. Určování polohy bodů polygonometricky – rozdělení polygonových pořadů, jejich výpočet a vyrovnání.
 6. Měření úhlů – popis teodolitu, centrace a horizontace teodolitu, hlavní osy teodolitu, podmínky správnosti.
 7. Měření horizontálních úhlů – jednoduché měření, úhlů, měření úhlů v řadách a skupinách, měření úhlů svislých.
 8. Měření délek – definice metru, základní metody měření a určování délek.
 9. Měření délek pásmem, postup při měření, přesné a velmi přesné metody měření délek., přesnost měření délek pásmem.
 10. Další metody měření délek – elektronické dálkoměry, princip měření, rozdělení el.dálkoměrů, opravy délek měřených dálkoměry.
 11. Nepřímé – trigonometrické určování délek. Určení délky z polohového bodového pole, určení délky v trojúhelníku , určení délky zenitovými úhly, určení délky polygonovým pořadem.
 12. Paralaktické určování délek, optické metody měření délek – nitkové a diagramové dálkoměry, dvojobrazové dálkoměry.
 13. Měření výšek – základní pojmy, výškové systémy používané na uzemí ČR, stabilizace výškových bodů.
 14. Nivelační přístroje a pomůcky, podmínky správnosti nivelačních přístrojů.
 15. Způsoby určování výškových rozdílů. Geometrická nivelace. Chyby nivelace.
 16. Hydrostatická nivelace, barometrické měření výšek, trigonometrické měření výšek.
 17. Zaměřování souborů objektů – situační zaměřování.
 18. Tachymetrie.
 19. Tvar a rozměry Země, referenční plochy.

 

A tohle přečíst! Ať neopisujete všechno bezhlavě.

Dobrý den,
náhodou jsem narazila na internetové stránky http://hgf.unas.cz a tak musím na ně reagovat. Jsem totiž jedna z těch, co taky musí pořad vracet programy z geodézie. A asi máte taky na tom svojí zásluhu - to, co na stránkách máte jako vzorové normální programy k zápočtu je totiž šílená hrůza! :) Každý program, co jsem tam našla bych bez pardonu vrátila. Co nějaké jednotky, co znamenají délky na 6 desetinných míst, nějaká úprava, ...? Fakt by mně zajímalo, jestli někdo od nás dal zápočet za něco takového.
Ano, na odevzdání programů z terenního cvičení jsou 3 termíny, a nemůžete se divit, že mimo tyto termíny je programy problematické odevzdat. Z toho terenního cvičení se uděluje přez 200 zápočtu, takže když to každy skusí odevzdat v jiném termínu, tak pak nezbývá čas na jinou práci. Krom toho vždycky, když je rozumný důvod proč se to nestihlo odevzát v termínu, se dá domluvit.
A to, jak mají vypadat projekty pro terenní cviko? Existují sylaby Návody pro terenní cvičení pro HGF a FAST. Tam je všechno dopodrobna popsané. Jinak na terenním cviku se jen procvičuje to, co se dělalo na normálních cvikách, takže ty sylaby jsou v podstatě zbytečné :)
Mějte se hezky, neberte tento mejl jako nějakou kritiku, je to pouze reakce. Je fajn, že takové stránky existuji!
       Krystyna SAMEK   

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.